Technika

 

Naším hasičským autem je Škoda 706 RTHP CAS 25 původně označená jako ASC 25. Podvozek vyrobily Liberecké automobilové závody Rýnovice a nástavba je dílem továrny na hasící zařízení THZ Vysoké Mýto.
Technické údaje:   Rok výroby: 1966
                             Celková váha: 14000Kg
                             Motor: 6 ti válec
                            Obsah: 11 781 cm3
                            Max. Rychlost: 86Km/h
                            Počet osob: 8
                            Nádrž na vodu: 2500l
Vozidlo bylo zakoupeno zřejmě v roce 1966 podnikem Hydraulika Benešov a zde sloužilo do roku 1985 kdy bylo vyřazeno a odprodáno našemu sboru. V ten rok ještě nebyla dostavěna nová zbrojnice tak auto parkovalo u p. Padevěta na dvoře. Po převezení do nové zbrojnice v roce 1986
bylo auto svěřeno do péče p. Jaroslavovi Vašákovi, jakož i hasičské stříkačky.
Řidiči: Zach Miloslav
           Padevět František
           Vašák Miroslav st.
V roce 2002 předal p. Jaroslav Vašák auto do péče Vašákovi Miroslavovi ml. Který se o auto a stříkačky stará dodnes.
Řidiči: Bílek Pavel
           Šilínek Libor
Díky oběma jmenovaným a nemalé podpoře a pomoci ostatních členů je auto plně provozuschopné a díky opravě v roce 2011 za přispění obecního úřadu i pěkně nalakované, takže si s ním na žádné akci neděláme ostudu spíše naopak. Budí zaslouženou pozornost. Přičemž náklady odhadují nezasvěcení v řádech statisíců, nám se to podařilo díky píli všech, co přispěli svojí pomocnou rukou, pořídit za 50000Kč a to včetně opravy přidřeného motoru.

 

CAS 25 ŠKODA 706 RTHP