Nový výbor pro roky 2014 - 2018

27.03.2014 09:05

 

Po členské schůzi konané 2.listopadu, následovala v pátek 6. prosince 2013 od 19h v přísálí KD Výroční valná hromada. Zde byl zvolen nový výbor pro roky 2014-2018 ve složení: 

  • starosta Miloš Kovář, 
  • zástupce starosty Roman Lejček, 
  • velitel Radek Svoboda, 
  • zástupce velitele a vedoucí mládeže Markéta Bohatová, 
  • strojník Miroslav Vašák, 
  • jednatel Marcela Dobiášová, 
  • hospodář Lenka Škvorová, 
  • referentka žen Lenka Lešková.