Dějiny SDH

 

Petroupimská obec byla dlouhá léta ušetřena požárů, a proto se nesnažila opatřiti hasící náčiní. Když se o tom někdy mluvilo, odložilo se to pro nedostatek finančních prostředků.

Dne 22. srpna 1884 z neznámé příčiny vypukl požár ve stodole Františka Škvora č. 43 v Petroupimi, který ji zničil se zásobami i se dvěmi přilehlými kůlnami. Tu se objevila nutná potřeba, aby bylo opatřeno pro obec hasící náčiní. Ale neutěšené finanční poměry toto opět nedovolili. Po výše uvedeném požáru se začalo uvažovat, aby se sousedé dali hromadně pojistit proti ohni u jedné pojišťovny a tu potom žádali o podporu při nákupu hasícího náčiní. A skutečně většina sousedů s tím souhlasila a pojistila se u prvního pojišťovacího útvaru v Prae as ním se vyjednávalo o výše uvedené záležitosti. Ředitelství vyšlo ochotně vstříc žádosti petroupimských hasičů a nabídlo obci potřebnou zálohu s podmínkou zavázání se, že pokud ji bude Ústav potřebovat, pozvolně ji splatí. 
Po dalších dvou požárech v Petroupci nabídl zástupce pojišťovny Banky Slavie pan Suchánek z Benešova starostovi naší obce panu Václavu Pohůnkovi, že při hromadném pojištění budov u Banky Slavie je ochoten vyjednat pomoc k opatření stříkačky.
Po delším jednání s I. českou vzájemnou pojišťovnou v Praze, u které byla většina obyvatel pojištěna, bylo učiněno dohodnutí za následujících podmínek: vzájemná pojišťovna poskytne prosředky na stříkačku, kydž se zdejší pojištěnci zaváží k dalšímu desetiletému pojištění a vzdají se slev jim ústavem poskytované. 
Obecní výbor tedy koupil čtyřkolovou stříkačku s přispěním obyvatel Petroupimi.
Splnilo se dané přání starostlivého Františka Škvora pozdějšího jednatele a kronikáře hasičského sboru a stříkačka byla přivezena do obce a prozatimně uložena v kůlně pana Přibyla. Starosta Václav Pohůnek se zasadil o zřízení hasičské dobrovolné jednoty pro politickou obec Petroupim. Za tímto účelem napsal provolání k občanstvu obce slučující osady: Petroupim, Petroupec, Sembratec a Kochánov. Občanstvo pochopilo humanitní účel jednoty a projevilo svůj souhlas. Pan starosta s panem Škvorem vypracovali stanovy, stanovili poměr obce k jednotě v případě rozejití nebo jejího zrušení. Stanovy předložili ke schálení. 
Konečně dne 10. ledna 1892 byla první valná hromada, do níž se dostavilo 30 voličů. 
Prvního požáru se zúčastnila jednota 12. června 1892 v Kochánově a byla úspěšná. 

Sbor se zúčastnil od jeho založení 43 požárů. V naší obci byla koupena v roce 1911 nová dvoukolová stříkačka 812 K. 


Konče dějiny hasičského sboru přeji mu jako jeho člen k další jeho činnosti a záslužné práci mnoho zdaru, aby věren svému heslu "Sobě cti, bližnímu k ochraně, vlasti obraně", vždy čestně dostál svým povinnostem.